Προϊόντα

1)Μέλι , (Ηoney)

2)Γύρη , (Βee Pollen)

3)Βασιλικός Πολτός , (Royal Jelly)

4) Σταφίδες (Raisins)

5) Κρητικό  Ελαιόλαδο (Extra Virgin Olive Oil)

6) Σαλιγκάρια 

Δεν υπάρχουν σχόλια: