Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Βασίλισσα έξω από την Κυψέλη