Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009

2 Φεστιβάλ Μελιού Επισκόπηση


Το 2 φεστιβάλ Ελληνικού μελιού και Προϊόντων Μέλισσας έγινε με μεγάλη επιτυχία πιστεύω υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου της Μελισσοκομίας που χρειάζεται τέτοιες εκδηλώσεις για την βελτίωση της μελισσοκομίας στην χώρα μας.


Στα πλαίσια του Φεστιβάλ διεξάχθηκε παράλληλα επιστημονικό Συνέδριο όπου ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα ,που αξίζει τον κόπο να πληροφορηθούν οι Μελισσοκόμοι ,που για κάποιο λόγο δεν συμμετείχαν στο Συνέδριο ,μέσα από εδώ θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω αυτά που ακούστηκαν στο συνέδριο. Υπήρξαν 21 πολλή ενδιαφέρουσες ομιλίες εδώ παρουσιάζεται η πρώτη και θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή και οι υπόλοιπες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Επιστημονικό Συνέδριο)


1)Κριτήρια επιλογής και βελτίωσης της μέλισσας Apis mellifera .M. Τσίπη και Π. Χαριζάνης "Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο"

Η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της Μέλισσας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιλογή και την βελτίωση.
Επιλογή είναι η αξιολόγηση των μελισσών βάση συγκεκριμένων επιθυμητών χαρακτηριστικών και η ικανότητα μεταβίβασης αυτών των χαρακτηριστικών στους απογόνους .
Βελτίωση είναι η συστηματική σύζευξη επιλεγμένων μελισσών για την παραγωγή απογόνων με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά οι συζεύξεις αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται για αρκετές γενιές μέχρι να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα .
Οι τρόποι επιλογής είναι η διαδοχική επιλογή όπου κάθε φορά επιλέγετε ένα μονάχα χαρακτηριστικό έως ότου αυτό να προκύψει εντελώς καθαρό ενώ υπάρχει και η επιλογή που είναι βασισμένη στην εκλεκτική απομάκρυνση χαρακτηριστικών.
Υπάρχουν όμως κάποιες δυσκολίες στα προγράμματα βελτίωσης που αφορούν την μέλισσα το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η φυσική σύζευξη πραγματοποιείται εκτός κυψέλης και ότι η βασίλισσα έρχεται σε επαφή με μεγάλο αριθμό κηφήνων 8-10 κατά μέσο όρο . Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την τεχνική σπερματέγχυση ελέγχεται απόλυτα η σύζευξη της βασίλισσας καθώς χρησιμοποιούνται κηφήνες από επιλεγμένες μητέρες .
Οι τεχνικές της βελτίωσης περιλαμβάνουν :
α) Την βασιλοτροφία κατά την οποία από επιλεγμένες βασίλισσες προκύπτουν αδερφές βασίλισσες οι οποίες ακολούθως με την τεχνική σπερματέγχυση με κηφήνες από επιλεγμένες μητέρες.
β) Μοριακές τεχνικές και γ) την Μορφωμετρία προκειμένου να βρούμε διακριτά στοιχεία μεταξύ τους .
Τα 3 στάδια της διαδικασίας της τεχνικής σπερματέγχυση είναι :
1 ) Η νάρκωση της βασίλισσας με διοξείδιο του άνθρακα .
2) Αναστροφή των γεννητικών οργάνων των κηφήνων και η παραλαβή του σπέρματος και 3)Εισαγωγή του σπέρματος στον κόλπο της ναρκωμένης παρθένας βασίλισσας.
Σκοπός της βελτίωσης είναι η συγκέντρωση των επιθυμητών χαρακτηριστικών σε μια φυλή ή ένα πληθυσμό και η μεγιστοποίηση κάποιου επιθυμητού χαρακτηριστικού . Στα προγράμματα βελτίωσης πρέπει να υπάρχει προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά όπως π.χ επιθετικότητα , αυξημένη τάση σμηνουργίας .
Η διαδικασία της βασίλισσας με επιλογή γίνεται ως εξής :
Αρχικά αξιολογείται το γενετικό υλικό το οποίο έχουμε , γίνεται επιλογή των βασιλισσών από μελίσσια με επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως μητέρες της επόμενης γενιάς , γίνεται έλεγχος των συζεύξεων μεταξύ της βασίλισσας και των κηφήνων που προέρχονται από τις επιλεγμένες μητέρες και τέλος αξιολογούνται οι απόγονοι σε σχέση με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε να έχουν . Ένα πρόγραμμα βελτίωσης θεωρείται επιτυχημένο όταν οι βασίλισσες που προκύπτουν είναι καλύτερες από τις αρχικές .
Τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν είναι :
1) Αυξημένη παραγωγή μελιού
2) Ανθεκτικότητα στις ασθένειες
3) Έλλειψη επιθετικότητας
4) Μειωμένη τάση σμηνουργίας
5) Εξυγιαντική συμπεριφορά
6) Ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα γόνου
7) Αυξημένος πληθυσμός
8) Αυξημένη συλλογή γύρης
9) Μειωμένη συλλογή πρόπολης
Τα χαρακτηριστικά με τα οποία συνδέεται με την ανθεκτικότητα στο βαρρόα είναι η διάρκεια του σφραγισμένου γόνου και η εξυγιαντική συμπεριφορά . Η αναπαραγωγή του ακάρεως βαρρόα πραγματοποιείται παράλληλα με τα ανήλικα στάδια της μέλισσας μέσα στο σφραγισμένο κελί για αυτό όσο λιγότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να αποσφραγιστεί το κελί τόσο λιγότερα θα είναι τα ώριμα θηλυκά βαρρόα τα οποία προκύπτουν. Εξυγιαντική συμπεριφορά είναι η ικανότητα που έχουν οι μέλισσες να ανιχνεύουν να αποσφραγίζουν και να απομακρυνθεί από τα κελιά τον γόνο ο οποίος είναι προσβεβλημένες η παρασιτήτε πριν η προβολή ή το παράσιτο εξαπλωθεί . Για να υπάρχει αυτό το κριτήριο της εξυγιαντικής συμπεριφοράς πρέπει οι μέλισσες μέσα σε 48 ώρες να αποσφραγίσουν και να απομακρύνουν το περιεχόμενο του κελιού . Από εργασίες που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι η εξυγιαντική συμπεριφορά αποτελεί φυσική άμυνα για τις σηψηγονίες την ασκοσφαίρωση αλλά και την βαρρόα. Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη εξυγιαντικής συμπεριφοράς πρέπει να θανατώσουμε τον γόνο με μηχανικά μέσα με μια καρφίτσα ή με το πάγωμα του γόνου με άζωτο ή με αφαίρεση τμήματος και τοποθέτησης στο ψυγείο για 24 ώρες και επανατοποθέτηση του προκειμένου να κάνουμε την μέτρηση .
Η εκτίμηση της επιθετικότητας φαίνεται μετρώντας τα κεντρίσματα των μελισσών σε ένα κομμάτι μαύρο δέρμα το οποίο κινείται ρυθμικά πάνω από τις κηρήθρες μιας κυψέλης. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ότι είναι πολλή δύσκολο έως αδύνατο να συγκεντρώσουμε σε μια φυλή μελισσών όλα τα επιθήματα χαρακτηριστικά και πως πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε ορισμένα τα οποία θα είναι σε προτεραιότητα όπως π.χ παραγωγή μελιού ,ανθεκτικότητα σε ασθένειες, θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην επικρατήσουν ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά .
Η επιτυχία ενός προγράμματος βελτίωσης έγκειται στο να εκφραστεί το μεγαλύτερο ποσοστό των χαρακτηριστικών τα οποία θέλουμε . Πρόκειται για μια κατάσταση δυναμική που πρέπει να συνεχίζεται και πέρα του επιθυμητού αποτελέσματος.
Μέσα από αυτήν την έρευνα αρχές Απριλίου θα βγει μια πρώτη παρτίδα επιλεγμένων βασιλισσών όπου θα διανεμηθούν μετά από συμφωνία σε 20 βασιλοτρόφους να πάρουν αυτό το γενετικό υλικό και να το αναπαράγουν .


Χορεύοντας με τις μέλισσες


Η άγρια μέλισσα


Το δεύτερο βραβείο για το θυμαρίσιο μέλι στην Apimondia 2009
Το Λασίθι τιμώμενος νομός για φέτος στο φεστιβάλ και όχι άδικα καθώς το μεγαλύτερο μέρος από την παραγωγή του Πευκόμελου στην Κρήτη παράγεται στο Σελάκανο ένα σπάνιας ομορφιάς δασικός όγκος που είναι μέσα στα γεωγραφικά όρια του νομού.
Στο περιθώριο του Φεστιβάλ έλαβε μέρος και το 1 Συμπόσιο ΜελισσομπλοκάδωνΠολλοί από μας συμμετείχαν δυστυχώς όχι όλοι.

Το 2 συνέδριο Mελισσομπλοκάδων καθορίστηκε να γίνει τον Απρίλιο στα Χανιά στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνεδρίου3 σχόλια:

ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ είπε...

Μου άρεσε πολύ η λέξη συνέδριο-συμπόσιο μελισσομπλοκάδων ΑΠΛΑ ΤΕΛΕΙΟ!!!

Anestis Ketsetzidis είπε...

Αλέξανδρε
χάρηκα πολύ για την γνωριμία μας.
Το συνέδριο/συμπόσιο ήταν όλα τα λεφτά.
Υγεία να έχουμε και να ξαναβρεθούμε.

Σπύρος Σφήκας είπε...

Να είσαι καλά φιλαράκι χάρηκα που σε γνώρισα!!!